המקלחת הציבורית בקיבוץ דורות. האמת.. לא הייתי צריך להציץ דרך החורים הרבים שבפח שממנו נבנתה המקלחת ושנגנב מאיזה מחנה נטוש.. (את הפחים הטובים היו לוקחים למשהו ראוי יותר..), פשוט.. אמא לאה הייתה לוקחת את הילד הקטן שלה ומכניסה אותו להיכל המקודש הזה בזמן שהתקלחה.. טוב.. שם למדנו את כל הסודות.. לפחות חלק מהם..