illuminated manuscript.. ע"פ כתבי יד עתיקים

כתבי יד מימי הביניים.. לפני ואחרי.. תמיד עניין אותי מאוד.. סוג של קשר (כנראה..) לשורשי הגרמניים.. שמן על בד, טכניקת עבודה וחומרים קלאסית משהו..מנסה להישאר קרוב למקור..

שמן על גבי דיקט
עונת קטיף התפוזים..
שמן על בד 155ס"מ על 155ס"מ
פרט.. בתמונה המקורית המוזרות גדולה בהרבה..
שמן על בד 150ס"מ על 150ס"מ
במקור הוא מזה מוזר.. כמוני..
עבודה בתהליך.. רופאים..
תופר(ת) חזיות וביגוד תחתון לנשים.. דמות מסקרנת ביותר..
עוד שלב..
איך מסיימים עבודה כזאת?.. בעצם.. למה לסיים בכלל??