קרשים ועוד

..אורלי לוי.. איזו טעות.. טלח..
עופרי רכשה והציבה בחדרה..

אצל שקד וזיו..
בסלון של מיקה..
מטוס על גבי פלטה..
מראה על כיור.. כפר הצוללים באילת.. 2005-6