קרטונים

רישומי צבע על גבי קרטונים, מידות 1מ' על 0.70מ'

עבודה ראשונה