קרטונים

רישומי צבע על גבי קרטונים, מידות 1מ' על 0.70מ'

עבודה ראשונה
86ס"מ על 109ס"מ
90ס"מ על 97ס"מ
84ס"מ על 47ס"מ
77ס"מ על 77ס"מ
89ס"מ על 77ס"מ