אלימות – violence

הטפשות הבאנאלית של האלימות. זמנים קשים. הגזע האנושי לא משהו.. בשפת המעטה..

001a

002a

003a

004a

005a

006a

007a

008a

009a

010a